Wijziging Privacybeleid (AVG) Per 28 Mei 2018

Wijziging Privacybeleid (AVG) Per 28 Mei 2018

Dat geldt ook voor Pandorrah en dus stellen we je graag (en officieel) op de hoogte van de wijzigingen in het kort:

A. als klant krijg je onder de nieuwe AVG meer en betere rechten omtrent de privacy van je persoonsgegevens en adresgegevens. Één van die verbeteringen is het recht op dataportabiliteit. Pandorrah is verplicht om jouw gegevens op jouw verzoek over te dragen aan andere instanties of bedrijven, waarvan jij vind dat het nodig is dat zij die gegevens ontvangen. Dit kunnen je naam- en adresgegevens zijn, maar ook de items die je bij Pandorrah hebt gekocht. Het gaat bij dataportabiliteit over digitale gegevens, niet over papieren documenten. Wij doen dit uitsluitend op jouw verzoek.

B. het recht op 'vergetelheid'. Je krijgt als klant bij Pandorrah het recht om 'vergeten' te worden, wat inhoudt dat Pandorrah jouw privé-gegevens als klant volledig wist na een bewaartijd van 3 jaar ná je laatste aanmelding, inschrijving of aankoop. Ben je een regelmatige klant, dan verandert er niets, maar als je niet langer op de website van Pandorrah langskomt, of aankoopt, of de diensten (zoals het forum) gebruikt, dan wordt je 'vergeten' en zal Pandorrah al jouw gegevens zorgvuldig wissen en verwijderen.

C. het recht op inzage. Als klant bij Pandorrah sta je ingeschreven in ons beveiligde bestand. Via het inloggen op de website kom je terecht in je klantaccount, waar je ten allen tijde je eigen gegevens kunt inzien. Naast dit recht heb je eveneens het recht op correctie. Je kunt Pandorrah (via de klantenservice) vragen, of dit zelf doen, om je persoonsgegevens te wijzigen als deze niet meer kloppen. Eveneens heb je ook het recht van verwijdering, waarbij Pandorrah op jouw verzoek al je gegevens zorgvuldig zal wissen en verwijderen.

D. het recht op rectificatie en aanvulling. Op jouw verzoek kun je zelf, of via de klantenservice van Pandorrah, je gegevens corrigeren of aanvullen.

E. het recht op beperking van gegevensverwerking. Op jouw verzoek kun je je verstrekte gegevens laten beperken om te verwerken, bijvoorbeeld om geen nieuwsbrief of emails te ontvangen. Jij bepaalt hoe Pandorrah jouw gegevens gebruikt en in welke mate deze binnen Pandorrah (dus nooit met andere bedrijven) worden gebruikt.

F. het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.

G. het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Via de klantenservice van Pandorrah kun je laten weten bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens. Heb je eenmalig ingelogd om iets te kopen en wil je onmiddelijk dat je gegevens worden verwijderd? Meld het ons.

Deze rechten gelden in heel Europa vanaf 28 mei 2018. We vinden het belangrijk dat jij op de hoogte bent van deze nieuwe regelgeving en dat je weet dat Pandorrah alles doet om jouw gegevens goed te beschermen en alleen rechtmatig te gebruiken waarvoor ze zijn bedoeld. 

Deel met de wereld: